خشکبار

داستان پسته

داستان پسته

پسته واژه‌ای پارسی است که از طریق زبان لاتین از پارسی وارد زبانهای اروپایی شده است. این گیاه که مقاومت بالایی نسبت به گرما و سرما دارد در زمینهای شنی و رسی کشت می‌شود.ایران بزرگترین تولید‌کننده این محصول در جهان می‌باشد.کاشت این محصول اغلب در شهرهای رفسنجان،دامغان،قزوین،یزد،سیرجان و شهربابک صورت می‌پذیرد.

آفلاتوکسین ،سمی است که بوسیله کپک‌هایی بنام آسپرژیلوس ترشح می‌شود،این قارچ برای رشد نیازمند حرارت و رطوبت مناسب است و مهمترین آفت محصول پسته می‌باشد.

به طور کلی ، این محصول از دو نظر شکل ظاهری و اندازه ، طبقه بندی می‌شود:

الف- طبقه‌بندی از نظر شکل ظاهری:

پسته بر اساس نسبت قد به قطر  مطابق شکل زیر نامگزاری می‌شود.

ب- طبقه‌بندی از نظر اندازه :

اندازه یا درشتی پسته بر اساس عدد انس آن تعیین میشود،مقدار انس پسته به روش زیر محاسبه می‌شود.

عددی که برای انس پسته بکار می رود تعداد دسته های 5 تایی دانه های پسته در 142 گرم را نشان می دهد.

برای این منظور تعداد دانه های پسته در  142 گرم را بر 5 تقسیم نموده و عدد دست امده انس پسته را نشان می دهد.

انس پسته کمتر نشانگر درشت تر بودن دانه های پسته است.

انس بین 20 تا 22 : خیلی درشت

انس بین 22-24: درشت

انس بین 24-26: متوسط

انس بالاتر از 26: ریز

داستان پسته

پسته واژه‌ای پارسی است که از طریق زبان لاتین از پارسی وارد زبانهای اروپایی شده است. این گیاه که مقاومت بالایی نسبت به گرما و سرما دارد در زمینهای شنی و رسی کشت می‌شود.ایران بزرگترین تولید‌کننده این محصول در جهان می‌باشد.کاشت این محصول اغلب در شهرهای رفسنجان،دامغان،قزوین،یزد،سیرجان و شهربابک صورت می‌پذیرد.

آفلاتوکسین ،سمی است که بوسیله کپک‌هایی بنام آسپرژیلوس ترشح می‌شود،این قارچ برای رشد نیازمند حرارت و رطوبت مناسب است و مهمترین آفت محصول پسته می‌باشد.

«آب خندان» اصطلاحي شناخته شده ميان خشكبار فروشان است. پسته‌هاي در بسته كه كيفيت مغز آن پايين است در ميان يخ مي‌گذارند و با گذشت چند ساعت از ماندن در يخ اين پسته‌ها را در كوره گرم مي‌كنند. اين فعل و انفعالات باعث مي‌شود ديواره پسته ترك خورده و مغز آن پيدا شود اما اين پسته به دليل رطوبت يخ و حرارت بوي خاصي گرفته است براي همين پسته را با جوهر ليمو و نمك بو مي‌دهند و در نهايت مشتري با ديدن ظاهر پسته با تصور اينكه اين پسته خندان است به سراغ آن مي‌رود و اگر فوت و فن خريد پسته را نداند براي اين پسته نازل قيمت گزافي مي‌دهد.

به طور کلی ، پسته از دو نظر شکل ظاهری و اندازه ، طبقه بندی می‌شود:

الف- طبقه‌بندی از نظر شکل ظاهری:

پسته بر اساس نسبت قد به قطر  مطابق زیر نامگزاری می‌شود.

  1. فندقی بادامی  3. کله قوچی   4. اکبری   5. احمد آقایی

ب- طبقه‌بندی از نظر اندازه :

اندازه یا درشتی پسته بر اساس عدد انس آن تعیین میشود،مقدار انس پسته به روش زیر محاسبه می‌شود.

عددی که برای انس پسته بکار می رود تعداد دسته های 5 تایی دانه های پسته در 142 گرم را نشان می دهد.

برای این منظور تعداد دانه های پسته در  142 گرم را بر 5 تقسیم نموده و عدد دست امده انس پسته را نشان می دهد.

انس پسته کمتر نشانگر درشت تر بودن دانه های پسته است.

انس بین 20 تا 22 : خیلی درشت

انس بین 22-24: درشت

انس بین 24-26: متوسط

انس بالاتر از 26: ریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.